Hoppa till innehållet

3D ljud i framtida bilar

Publicerad: 2 november 2016

André Lundkvist, forskare inom Teknisk akustik vid Luleå tekniska universitet, har undersökt hur man med bättre placering av ljudkällor och användning av vibrationer kan öka bilisters körprestanda och säkerhet. Resultaten ser lovande ut.

I moderna bilar finns mängder av sensorer och tekniska hjälpmedel för att öka förarens komfort och säkerhet. Detta, tillsammans med avancerade musikanläggningar och kartsystem, ger ett ganska komplext gränssnitt där mycket av all information presenteras visuellt. Andre Lundkvist vill med sin forskning visa att bättre användning av ljud kan minska förarens arbetsbelastning och stress.

– Ljud är effektivt i att påkalla uppmärksamhet, men ibland kan vi ha svårt att bedöma vart ljud kommer ifrån. För att skapa ett bra gränssitt för ljud har jag därför bland annat fokuserat på placering av högtalare, ljuddesign, algoritmer för skapande av virtuellt 3D ljud och kompletterat med vibrationer. På så sätt kan ett varningsljud också indikera farans riktning, säger André Lundkvist.

Oavsett varifrån ett ljud kommer tenderar vi att höra ljudet med bägge öronen, vilket bidrar med problem vid skapande av 3D ljud. Detta kan avhjälpas med att filtrera bort vissa frekvenser och i kombination med riktat ljud från högtalare placerade i nackstödet eller ovanför föraren tydligare indikera på till exempel faror i trafiken.

– Mina resultat ser lovande ut, och jag hoppas kunna utveckla detta ytterligare i min framtida forskning, säger André Lundkvist.

3D ljud möjliggör placering av ljudkällor vart som helst i rummet, i 360 grader, upp och ned och på olika avstånd. Stereo eller surround kan däremot bara ha ljudkällor utplacerade i ett begränsat område och saknar speciellt möjligheten att variera avståndet till ljudkällorna.

Taggar