Hoppa till innehållet
Christian Simmons, nybliven doktor vid LTU som forskat om ljud i byggnader.

Ansvariga för byggen får hjälp med ljudfrågor

Publicerad: 29 december 2009

Buller är fortfarande en alltför vanlig orsak till att folk är missnöjda med sina bostäder i flerfamiljshus. Det här beror delvis på brister i planeringen, men nu ska det bli lättare att beräkna ljud från olika ljudkällor redan då husen konstrueras. Det framgår av en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet inom området byggakustik

- Beräkningar ger bra koll på ljudet redan i projekteringsskedet och de ökar faktiskt även nyttan med de mätningar som görs i den färdiga byggnaden. Jämförelser mellan mätresultat och beräkningar gör att man sammantaget får väldigt bra styr på ljudet i planering och utförande, säger Christian Simmons, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet.

Därmed kan man visa myndigheterna och sina kunder, att man kommer att uppfylla de krav som ställs i Boverkets byggregler. Ljud från grannar, trafikbuller, hissar, vattenkranar, avlopp och andra så kallade stomljud är mycket störande för dem som bor i flerfamiljshus. När huset konstrueras måste man bestämma hur det skall  ljudisoleras. I Boverkets byggregler finns krav på att produkter ska uppfylla kraven på ljudisolering, men problemet har varit att ljudmiljön i huset beror på många olika typer av produkter, t.ex. hur golven skyddar mot stegljud och vilket skydd fönstren ger mot trafikbuller. Därför har det varit svårt att fördela ansvaret för helheten i byggnadens bullerskydd.

Men vid millennieskiftet kom en europanorm, kallad EN 12354 som visar hur man räknar fram den ”akustiska summan” av olika produkter i huset. Med hjälp av denna kan byggherren och dennes kvalitetsansvarige kontrollera att huset är rätt projekterat. För slutkontrollen finns andra europanormer för hur man mäter ljudet i huset.

- Så det hela är numera rätt bra reglerat, säger Christian Simmons.

Detta är precis vad Christian Simmons forskning handlar om, att med hjälp av en kombination av mätningar och beräkningar få fram en säker uppgift. Ett nyttigt verktyg för byggentreprenörer och tillverkare som har ansvaret vid byggen. Resultatet innebär dessutom att man får ett underlag för att välja de bästa och billigaste metoderna för att ljudisolera huset.