Hoppa till innehållet
Fredrik Ljunggren
Fredrik Ljunggren, professor i teknisk akustik håller i en boll som släpps från en meters höjd. Med hjälp av den kan forskarna mäta hur ljud och vibrationer breder ut sig i en byggnad. Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Fredrik Ljunggren, professor i teknisk akustik

Publicerad: 11 november 2019

Fredrik Ljunggrens stora intresse för ljud tog fart när han som femtonåring köpte sin första stereoanläggning. I dag är hans drivkraft att skapa bättre ljudmiljöer i höga trähuskonstruktioner, både för de boende och för miljöns skull.

I slutet av 1800-talet förbjöds byggandet av flervåningshus i trä på grund av de stadsbränder som härjade i Sverige. När det tilläts igen under 1990-talet hade byggnadstekniken gått framåt, men kunskapen om ljudisolering i träbyggnader var eftersatt. Fredrik Ljunggren utvecklar teknik för att göra boendemiljön i trähus bättre ur ett akustiskt perspektiv.

En viktig del handlar om att isolera bort lågfrekventa ljud som exempelvis steg- och basljud, som ofta är mer hörbara i den här typen av konstruktioner, samt att hindra ljud från att fortplata sig mellan lägenheter. Han forskar också om hur regelverket kan anpassas så att byggnader i trä kan inkluderas på ett bättre sätt. Förutom att skapa boenden där människor trivs, ser han en potential i att bygga fler hus av den förnybara råvara som vi har runt knuten.

Fredrik Ljunggren föddes 1969 och är uppvuxen i Hässleholm. Han har lyckats förena det tidiga ljudintresset med sin fallenhet för matematik, teknik och byggnadskonstruktion. Innan han disputerade med sin avhandling om hur man bygger bjälklag och golv för att minska vibrationer arbetade han som arbetsledare på byggarbetsplatser. Det är en erfarenhet han har stor nytta av i sin forskning.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Fredrik Ljunggren

Ljunggren, Fredrik - Professor

Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491286