Hoppa till innehållet

Spårar gnissel och skrammel i bilen

Publicerad: 2 maj 2014

En ny testbana för att spåra gnissel och skrammel i nya bilmodeller har utvecklats av forskare vid Luleå tekniska universitet. Banan används idag för att testa ledande tyska och kinesiska bilmärken.

Gnisslande och skramlande ljud i bilar uppfattas av bilköpare som en direkt indikator på att bilens kvalitet är låg. Bra testmetoder för att spåra störande ljud är av stor vikt för bilindustrin. Åtminstone en ledande tysk och en kinesisk biltillverkare använder idag den s.k. frekvenssvepbana som utvecklats av Luleåforskare, vid utvecklingen av nya bilmodeller.

Jämfört med testbanor t ex av kullersten, ger frekvenssvepbanan bättre möjligheter att identifiera de ljudkällor där missljuden uppstår. Den nyutvecklade testbanan är 100 meter lång och längs banan är 165 plastribbor utplacerade för att generera ett frekvenssvep när en bil körs längs banan med konstant hastighet. Korta avstånd mellan ribborna genererar högre frekvens och vice versa.

– Designen av banan garanterar att vi kan vibrera bilen med de frekvenser som orsakar gnissel och skrammel, säger akustikforskaren Roger Johnsson som utvecklat banan utifrån forskning gjord vid Luleå tekniska universitet.

Baserat på ljudmätningar inne i bilen gjorda vid olika hastigheter, kan eventuellt gnissel och skrammel upptäckas och lokaliseras för att åtgärdas innan en bilmodell lanseras. Den stora fördelen med vår bana är att vi systematiskt kan repetera olika frekvenser vilket t ex kullerstensbanor där frekvenserna varierar slumpmässigt, inte klarar.

Frekvenstestbanan är utvecklad inom CASTT, Center for automotive system technologies and testing vid Luleå tekniska universitet och i samarbete med biltestföretag i Norrbotten.

CASST, Center for automotive system technologies and testing vid Luleå tekniska universitet