Hoppa till innehållet
gruva
Forskning vid Luleå tekniska universitet med speltänk (Serious Games)i samarbete med företaget Zordix ska ge säkrare gruva.

Speltänk i forskning ger säkrare gruva

Publicerad: 7 januari 2015

Forskare vid Luleå tekniska universitet ska med hjälp av samma slags tänk som inom spelvärlden hjälpa gruvindustrin att bättre kunna lära ut säkerhet och minska arbetsskador. Forskningen sker i nära samarbete med den norrländska spelutvecklaren Zordix som beviljats stöd från VINNOVAs Forska & Väx med universitetet som medfinansiär.

Professor Anders Ågren
Professor Anders Ågren vid Luleå tekniska universitet som leder universitetets forsknings- och innovationsområde Gränsöverskridande konst och teknik.

- Universitetets forsknings- och innovationsområde Gränsöverskridande konst och teknik har identifierat samarbetet mellan Zordix, gruvnäringen och Luleå tekniska universitet som innovativt och viktigt. Därför finansierar vi en förstudie som gör att flera forskare kan delta, säger professor Anders Ågren, vetenskaplig ledare för universitetets forsknings- och innovationsområde Gränsöverskridande konst och teknik.

Vad det handlar om är att i samarbete mellan forskning och företag utveckla en interaktiv läromiljö för säkerhet i gruvor skapad med spelteknik. Avsikten är att under projektåret utveckla och ge företaget stöd i framtagning av en prototyp och senare en färdig produkt.

- Vi har under en längre tid arbetat med att designa en intuitiv och motiverande säkerhetsutbildning för gruvindustrin som vi nu  kan realisera i en första prototyp, säger Matti Larsson VD i Zordix AB.

”Träningsmiljö för gruvsäkerhet – med forskning på inlärning och motivation” är projektets namn. Syftet är att stärka arbetet med attitydförändringar och öka motivationen för arbetare och gruvindustrins entreprenörer för att de ska ta till sig och tillämpa gällande säkerhetsregler.

Intresset för säkerhetslösningar inom industrin är stor och inom datorspelsbranschen är Serious Games en relativt ny gren med möjlighet att utveckla interaktiva lösningar.

- Interaktiv utbildning inom industrin är en ny spännande inriktning inom Serious Games där det behövs mer forskning och utveckling, säger Matti Larsson. 

Kontakt

Anders Ågren

Anders Ågren, Professor emeritus

Organisation: Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser