Hoppa till innehållet
Jupiter with CIA
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kollisions-inducerad spektroskopi och linje-former

Publicerad: 15 oktober 2015

Kollisions-inducerad spektroskopi är en viktig mekanism för växthus-effekten i planet- och stjärn-atmosfärer med liten andel polära molekyler. I de miljöerna dominerar ofta kortlivade molekylära komplex absorptionen av infraröd och mikrovågs-strålning. Till exempel de fyra jätte-planeterna i vårt solsystem är så massiva och kalla att de har stor andel väte och helium i sina atmosfärer.

Kollisions-inducerad absorption är mycket viktig för att förklara strålningsbalansen i de atmosfärerna.  Astrofysiker som modellerar planet-atmosfärer behöver veta absorptionen för olika blandningar av opolära gaser. Vi beräknar dessa absorptionskoefficienter med datorprogram som bygger på atomär och molekylär dynamik.  Vi är även intresserade av fundamental linjeforms-teori.  Spektrala linjeformer kan ge information om underliggande molekylär växelverkan i ett medium, och de kan användas för att analysera mätningar av spektra.

Publikationer: