Hoppa till innehållet

Elektronstrukturteori

Gruppen studerar atomer, molekyler, kluster och material-egenskaper genom beräkning av dess elektronstrukturer. För detta tillämpas kvantmekanikens lagar i form av Schrödinger ekvationen genom vågfunktion-metoder och, fram för allt, densitetsfunktionalteori (DFT). Våra beräkningar utförs på högprestanda datorer vid Sveriges superdatorcenter (HPC2N, NSC och PDC) med hjälp av avancerade datorprogram.

Vår forskning bidrar till förbättring av dessa beräkningsmetoder för snabbare simuleringar och möjliggöradet av simuleringar av större system.

Vår specialkompetens ligger inom beräkningar av dislokationer och defekter i material, metal-molekyl och metal-halvledar interaktioner, kemisk bindning och svaga dispersionsdrivna bindningar (van der Waals interaktioner), samt teoretiska skanning-tunneling mikroskopi (STM) bilder och kurvor.

Pågående projekt inom elektronstrukturteori