Hoppa till innehållet

Kondenserade materiens teori

Denna gruppering har sin forskning riktad mot bland annat Monte-Carlo-beräkningar på modeller av supraledande och supraflytande material i till exempel porösa material. Även Ising modeller med olika former av oordning är av intresse. Samarbetet sker med forskare vid KTH. Dessutom sker ett samarbete med en forskargrupp i Rostock. Här studeras olika former av stochastiska modeller särskilt modeller av biltrafik, till exempel hur bilköer uppstår spontant.