Hoppa till innehållet
Från vänster: Bartlomiej Czerwinski, post doktor i tillämpad fysik och Andreas Larsson, professor och ämnesföreträdare för tillämpad fysik vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nytt samarbete ska ge miljövänliga smörjmedel

Publicerad: 17 september 2014

Tribologiforskare och fysiker vid Luleå tekniska universitet ska tillsammans arbeta för att utveckla framtidens miljövänliga smörjmedel. Professor Roland Larsson vid maskinelement tror mycket på samarbetet med forskarna på tillämpad fysik.

– Det är en ny grupp med stort engagemang och jag är väldigt nyfiken på att se vad vi kan lära oss av deras avancerade modeller. Tillsammans med dem hoppas vi kunna utveckla nya miljövänliga smörjmedel. Det är genom samverkan med tillämpad fysik vi kan utveckla framtidens maskinteknik, säger Roland Larsson.

Professor Andreas Larsson, ämnesföreträdare vid tillämpad fysik, förklarar hur de kan bidra till tribologiforskningen.

– Vi använder oss av molekyldynamikmodelleringar för att förklara mekanismerna bakom de resultat tribologiforskarna får fram. På molekylnivå kan vi se hur ett visst kemiskt ämne, eller kombination av ämnen, klarar exempelvis värme och belastning. Det gemensamma projekt vi nu startar kan så småningom leda till framtagandet av ett nytt ekologiskt smörjmedel för att ersätta dagens syntetiska motsvarigheter.

atomistic_model.jpg
Atommodell av smörjmedel som strömmar mellan två skikt av järnoxid. De blå linjerna anger gränserna för det modellerade systemet. Källa: Bartlomiej Czerwinski

Bartlomiej Czerwinski är nyanställd post doktor på tillämpad fysik, och han kommer att arbeta med att utveckla de datormodeller Andreas just nämnt.

– Grundtanken är att arbeta med modeller som kan efterlikna verkliga experiment, men att det också blir rimliga beräkningstider. Mitt fokus kommer att ligga på samarbetet med tribologi och professor Roland Larsson. Med deras resultat från experiment kan vi få korrekt inställning för våra beräkningsmodeller. En kombinerad insats av experimentellt och teoretiskt arbete gör det möjligt att förstå hur ”gröna” smörjmedel passar i vanliga applikationer, säger Bartlomiej Czerwinski.

Bartlomiej Czerwinskis forskning är finansierad av Kempestiftelserna.

Kontakt

Andreas Larsson

Larsson, Andreas - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Tillämpad fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491848
Rum: E192 - Luleå»
Roland Larsson

Larsson, Roland - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491325
Rum: E845 - Luleå»

Taggar