Mattias Fjällström
Mattias Fjellström framför partikeldetektorn Alice på Cern, där han har sin doktorandtjänst.

Spännande doktorandtjänst på Cern

Publicerad: 1 april 2014

Han drömde om att bli astronaut, men intresset för fysik tog överhanden. Nu är Mattias Fjellström, före detta student vid civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik och elektroteknik, istället doktorand på Cern, den Europeiska organisationen för kärnforskning.

Redan när Mattias Fjellström skulle göra sitt examensarbete sökte han sig till Cern. Examensarbetet gjordes inom acceleratorfysik och när han sedan blev tillfrågad om han ville fortsätta som doktorand, stannade han kvar.

– Eftersom Cern är en organisation kan de inte erbjuda en examen, därför krävs ett samarbete med ett universitet. Jag är en så kallad extern doktorand vid Luleå tekniska universitet, all min forskning bedrivs vid Cern men min examen tas ut vid universitet, förklarar Mattias Fjellström.

Vad handlar din forskning om?

– Jag jobbar med en online-modell av världens största partikelaccelerator, Large Hadron Collider, LHC. Modellen är en simulation av LHC, den ska återspegla beteendet hos strålen och maskinen. En sådan här modell används av maskinoperatörer för till exempel what-if-scenarios; vilken inverkan sker på partikelstrålen om man ändrar en eller flera parametrar hos magneterna i maskinen? Jag ska bygga den modell som på bästa sätt kan beskriva interaktionen mellan partikelstrålen och maskinen.

Modell kan ge snabbare upptäckter

I dag kontrolleras stabiliteten hos strålen främst genom automatiska kontrollsystem och genom operatörernas egna erfarenheter av maskinen. Metoder som enligt Mattias Fjellström inte nödvändigtvis förklarar varför strålen beter sig på ett visst sätt eller hur dessa beteenden kan undvikas.

– En fungerande modell av maskinen kan hjälpa operatörerna att fatta snabba och viktiga beslut. Det i sin tur kan spara både tid och pengar, samt leda till fler partikelkollisioner och kanske snabbare nya upptäckter.

Vad har din grundutbildning, teknisk fysik och elektroteknik, haft för betydelse för det du gör nu?

– Alla matematik- och fysikkurser har varit värdefulla, men framför allt de problemlösningstekniker jag har lärt mig. Jag har också haft stor användning av den programmering som är en del av många kurser genom hela utbildningen. Ett annat viktigt inslag i utbildningen har varit att muntligt och skriftligt presentera arbeten och det kan man aldrig träna för mycket på!