Hoppa till innehållet

Kurser inom fysik

Baskurser

Årskurs 1: Fysik 1, Fysik 2, Fysik 3
Årskurs 2: Elektromagnetisk fältteori, Mekanik II, Kontinuumsmekanik
Årskurs 3: KvantfysikOptik och fotonik
Fristående kurser: Speciell RelativitetsteoriAstrofysik & Kosmologi

Avancerade kurser, lp 1
 

Avancerade kurser, lp 2
 

Avancerade kurser, lp 3
 

Avancerade kurser, lp 4
 

Avancerade kurser, årskurs 5

F7050T, Projekt teknisk fysik och elektroteknik, inriktning beräkningsteknik och fysik
E7019T, Examensarbete Teknisk fysik och elektroteknik, inriktning Beräkningsteknik och Fysik

Fördjupningskurs, lp 1 och 3

Fördjupningskurs, lp 2 och 4