Hoppa till innehållet
Astrofysik-kosmologi.jpg

F0027T, Astrofysik & Kosmologi

Publicerad: 20 maj 2019

Kursen ger en introduktion till modern astrofysik och kosmologi. Astrofysik handlar om fenomen i universum som kan förklaras med grundläggande fysik och kosmologi handlar om universums storskaliga struktur och dynamik.

Genomförande

Lektioner, som ägnas åt genomgång av avsnitt ur kurslitteraturen.

Examination

Inlämningsuppgifter ur boken och projektarbeten.

Kontakt

Johan Hansson