Hoppa till innehållet
Beräkningsmetoder nanomaterial
Kvantbit i diamant. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

F7051T, Beräkningsmetoder för nanomaterial

Publicerad: 14 maj 2019

Kursens syfte är att ge en inblick i hur moderna beräkningsmetoder för nanomaterial och deras bakomliggande fysik, samt deras implementering. Du får lära dig hur, och när, dessa metoder tillämpas genom handfasta laborationer och grupprojekt. Dessutom får du lära dig hur beräkningsfysik passar in i dagens forskning inom material- och produktutveckling.

Alla materialegenskaper beror av elektronstrukturen, t.ex. hårdhet, elektriska och magnetiska egenskaper, och vi lär oss hur man räknar ut dessa med täthetsfunktionalteori. Fysikaliska effekter beror av rörelser i elektronerna, dess spinn, eller i atom eller molekyl rörelser – Det lär vi oss att räkna på med adekvata metoder.

Kurslitteratur: Richard M. Martin: Electronic structure – Basic theory and Practical Methods, samt utdrag från andra böcker och artiklar.

soliton_grind.jpg