Hoppa till innehållet

T7006T, Nanomaterial (lp 4)

Publicerad: 2 juli 2019

Kursen behandlar nanostrukturerade material och fenomen som uppkommer när längdskalan på ingående beståndsdelar ligger i nanoområdet. Stor vikt kommer att läggas vid förståelsen för gränsytefenomen då nanostrukturerade material innehåller en stor andel gränsytor.

Mål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs - kan du beskriva och förklara hur fenomen som uppkommer i nanoskala, som t ex gränsytor, påverkar egenskaperna hos nanostrukturerade material. - har du en förståelse för styrkor och svagheter med olika metoder för framställning av nanostrukturerade material. - kan du beskriva olika tekniker för karakterisering av nanostrukturerade material. - kan du ge exempel på framtida möjligheter för nanoteknologi.

Kursinnehåll

Kursen behandlar nanostrukturerade material och fenomen som uppkommer när längdskalan på ingående beståndsdelar ligger i nanoområdet. Stor vikt kommer att läggas vid förståelsen för gränsytefenomen då nanostrukturerade material innehåller en stor andel gränsytor. Kursen kommer att ge exempel och möjligheter i framtiden för nanoteknologi. Generellt kommer tekniker för framställning och karakterisering av nanostrukturerade bulkmaterial, sol-gel, tunna filmer, självordnande strukturer att diskuteras likväl högupplösande tekniker för att karakterisera nanostrukturer.

Genomförande

Föreläsningar, seminarier och presentation på avslutningsseminarium.

Examination

Godkänt projekt och godkända seminarier.

Examinator

Alexander Soldatov