Hoppa till innehållet

Tillämpad geokemi

Tillämpad geokemi är inriktat mot studier av grundämnens förekomst och de geokemiska processer som sker i berg, mark och vatten vid jordytan.

Människan är idag en signifikant geologisk faktor som påverkar Jorden i lokal, regional och global skala. Oron för människans påverkan på atmosfären, hydrosfären, litosfären och potentiellt toxiska effekter på biosfären har aktualiserat behovet av miljögeokemi.  Forskning och utbildning inom miljögeokemi är viktig i den gröna omställningen. Tillämpad geokemi relaterar till miljöfrågor kopplade till gruvindustrin, infrastrukturbyggande och samhällsbyggande, vattenkraftutbyggnad, skogsbruk, sura sulfatjordar och sulfidförande berg. Inom miljöforensik använd vi isotoper, multielementanalyser och mineralidentifiering för att spåra föroreningars källor, mobilitet och geokemiska processer  i såväl naturliga som påverkade system. 

 

Foto: Privat
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Naturresursteknik på instagram

Om klimatförändringar, miljöpåverkan från industrier samt spridning av föroreningar.

– Här vill vi visa vardagen för oss lärare, studenter och forskare som arbetar med miljö och vatten inom ämnet tillämpad geokemi. Det blir inlägg från fältövningar, studiebesök och labbövningar på Luleå tekniska universitet men också med forskningsresultat, säger Lina Hällström, forskare och lärare på civilingenjör naturresursteknik.

Avsändare för denna instagramkanal är miljö och vatten – en inriktning inom civilingenjörsprogrammet i naturresursteknik och masterprogrammet i geovetenskap med inriktning mot miljögeokemi vid Luleå tekniska universitet

Lina Hällström

Lina Hällström, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-493543
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Vimbainashe Dzimbanhete och Michelle Dossey Foto: Simon Eliasson
”Vi satsar och utbildar kompetens för den gröna omställningen”

När världen genomför den gröna omställningen behövs både forskning och utbildning. För gruvnäringen har Luleå tekniska universitet byggt upp Swedish School of Mines. Här ingår forskning som sträcker sig längs hela mineral- och metallkedjan, samt flera master- och civilingenjörsutbildningar och en internationell kandidatutbildning.

Platinum football – created by nature
Platinum football – created by nature

"The FIFA World Cup has just started when I was busy in the lab investigating a heavy mineral concentrate from a chromitite sample, and found this fantastic example of an euhedral grain of sperrylite (PtAs2) – resembling a football but only 50 µm in size”, says PhD student Matías Garcia Tudela from Applied Geochemistry.

Dator
Nya projekt finansierade av Formas

Årets utlysning från Formas blev framgångsrik för institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet.

Sulfidförande bergmaterials återanvändbarhet

Inom infrastruktur- och exploateringsprojekt hanteras stora mängder berg- och jordmassor. Ofta kan de massor som uppkommer i projekten återanvändas på platsen eller inom andra projekt i behov av bergmaterial, förutsatt att materialet uppfyller ställda tekniska och miljömässiga krav.

Fredrik Nylén och Cajsa Hägglund
Möt Fredrik Nylén och Cajsa Hägglund

Vi är två doktorander inom tillämpad geokemi och lärare på civilingenjörsprogrammet naturresursteknik.

Laboratorier för QanTmin vid LTU installerade Foto: Magnus Stenberg, Luleåfotograferna
QanTmin Laboratories

Laboratories for quantititative target mineralogy (QanTmin) are now installed in F-building and also open for users after registration.