Tillämpad geokemi

Grundforskning kombineras med tillämpad, resursinriktad forskning. Grundforskningen syftar till att förstå koncentrationsnivåer och mobilitet av grundämnen under naturliga förhållanden.

Den tillämpade forskningen omfattar föroreningseffekter från olika typer av mänskliga aktiviteter, och vad man kan göra för att minska utsläppen av föroreningar och begränsa deras skadeverkningar. Metoder för efterbehandling av gruvavfall och att minska utsläppen av kväve från aktiva gruvor är viktiga forskningsområdena.

Ämnet har sedan starten 1992 producerat 27 doktorsavhandlingar. Idag består forskargruppen av 8 seniorer och 9 doktorander.

Artikel i tidskrift
Entwistle. J, Amaibi. P, Dean. J, Deary. M, Medock. D, Morton. J, et al.
Environment International, Vol. 122, s. 130-141
Artikel i tidskrift
Boesen. A, Thiel. A, Fuchs. B, Evans. A, Bertelsen. M, Rodushkin. I, et al.
Frontiers in Veterinary Science, Vol. 6
Environmental Pollution, Vol. 274, s. 98-107
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik