Hoppa till innehållet
Forskare vid Tillämpad Geokemi Foto: Magnus Stenberg, Luleåfotograferna
Forskare vid Tillämpad Geokemi Foto: Magnus Stenberg, Luleåfotograferna Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Tillämpad geokemi

Tillämpad geokemi är inriktat mot studier av grundämnens förekomst och de geokemiska processer som sker i berg, mark och vatten vid jordytan.

Människan är idag en signifikant geologisk faktor som påverkar Jorden i lokal, regional och global skala. Oron för människans påverkan på atmosfären, hydrosfären, litosfären och potentiellt toxiska effekter på biosfären har aktualiserat behovet av miljöforensik. Inom miljöforensik används stabila isotoper, koncentrationer av metaller och mineralidentifiering för att spåra föroreningars källor och transportvägar i miljön. Under de senaste 10–15 åren har ämnet breddats från att tidigare i huvudsak ha arbetat med gruvindustrins miljöfrågor mot tillämpningar inom infrastruktur och samhällsbyggande, såsom miljöfrågor kopplade till vattenkraftutbyggnad, skogsbruk, sura sulfatjordar och sulfidförande berg.

I Agenda 2030 anger FN 17 Globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Tillämpad geokemi fokuserar särskilt på de tre målen 6) Rent vatten och sanitet för alla, 9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och 13) Bekämpa klimatförändringarna.

FNs Globala Miljömål Foto: www.un.org
FNs Globala Miljömål Foto: www.un.org
Foto: Privat
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Naturresursteknik på instagram

Om klimatförändringar, miljöpåverkan från industrier samt spridning av föroreningar.

– Här vill vi visa vardagen för oss lärare, studenter och forskare som arbetar med miljö och vatten inom ämnet tillämpad geokemi. Det blir inlägg från fältövningar, studiebesök och labbövningar på Luleå tekniska universitet men också med forskningsresultat, säger Lina Hällström, forskare och lärare på civilingenjör naturresursteknik.

Avsändare för denna instagramkanal är miljö och vatten – en inriktning inom civilingenjörsprogrammet i naturresursteknik och masterprogrammet i geovetenskap med inriktning mot miljögeokemi vid Luleå tekniska universitet

Lina Hällström

Lina Hällström, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-493543
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Swedish Mining Research and Innovation day 2022 Foto: Richard Renberg
Swedish Mining Research and Innovation day 2022

Vid årets upplaga av detta event arrangerat av Swedish Mining Innovation tilldelades Luleå tekniska universitet priset för bästa doktorsavhandling, bästa licentiatavhandling och bästa examensarbete.

Lina Hällström, Kritiska metaller i grundvatten
Kritiska metaller i grundvatten

Lina Hällström har som ett av totalt två projekt tilldelats SGUs forskningsanslag 2022 på 2 815 000 SEK fördelat på 2,5 år.

Gruv- och miljösamarbete med Ghana

En forskargrupp från tillämpad geokemi vid Luleå tekniska universitet är nyss hemkomna från Ghana där ett nytt gemensamt forsknings- och utbildningssamarbete initierats. Det handlar om att öka effektiviteten vid utvinning av metaller och samtidigt minska miljö- och hälsorisker vid gruvor i Ghana.

Sulfidförande bergmaterials återanvändbarhet

Inom infrastruktur- och exploateringsprojekt hanteras stora mängder berg- och jordmassor. Ofta kan de massor som uppkommer i projekten återanvändas på platsen eller inom andra projekt i behov av bergmaterial, förutsatt att materialet uppfyller ställda tekniska och miljömässiga krav.

Fredrik Nylén och Cajsa Hägglund
Möt Fredrik Nylén och Cajsa Hägglund

Vi är två doktorander inom tillämpad geokemi och lärare på civilingenjörsprogrammet naturresursteknik.

Laboratorier för QanTmin vid LTU installerade Foto: Magnus Stenberg, Luleåfotograferna
QanTmin Laboratories

Laboratories for quantititative target mineralogy (QanTmin) are now installed in F-building and also open for users after registration.