Hoppa till innehållet
Researcher at Applied Geochemistry
Forskare vid Tillämpad Geokemi Foto: Magnus Stenberg, Luleåfotograferna Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Tillämpad geokemi

Tillämpad geokemi är inriktat mot studier av grundämnens förekomst och de geokemiska processer som sker i berg, mark och vatten vid jordytan.

Människan är idag en signifikant geologisk faktor som påverkar Jorden i lokal, regional och global skala. Oron för människans påverkan på atmosfären, hydrosfären, litosfären och potentiellt toxiska effekter på biosfären har aktualiserat behovet av miljöforensik. Inom miljöforensik används stabila isotoper, koncentrationer av metaller och mineralidentifiering för att spåra föroreningars källor och transportvägar i miljön. Under de senaste 10–15 åren har ämnet breddats från att tidigare i huvudsak ha arbetat med gruvindustrins miljöfrågor mot tillämpningar inom infrastruktur och samhällsbyggande, såsom miljöfrågor kopplade till vattenkraftutbyggnad, skogsbruk, sura sulfatjordar och sulfidförande berg.

I Agenda 2030 anger FN 17 Globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Tillämpad geokemi fokuserar särskilt på de tre målen 6) Rent vatten och sanitet för alla, 9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och 13) Bekämpa klimatförändringarna.

FNs Globala Miljömål Foto: www.un.org
FNs Globala Miljömål Foto: www.un.org
Lina Hällström är lärare på civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Naturresursteknik på instagram

Om klimatförändringar, miljöpåverkan från industrier samt spridning av föroreningar.

– Här vill vi visa vardagen för oss lärare, studenter och forskare som arbetar med miljö och vatten inom ämnet tillämpad geokemi. Det blir inlägg från fältövningar, studiebesök och labbövningar på Luleå tekniska universitet men också med forskningsresultat, säger Lina Hällström, forskare och lärare på civilingenjör naturresursteknik.

Avsändare för denna instagramkanal är miljö och vatten – en inriktning inom civilingenjörsprogrammet i naturresursteknik och masterprogrammet i geovetenskap med inriktning mot miljögeokemi vid Luleå tekniska universitet

Lina Hällström

Lina Hällström, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-493543
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser