Hoppa till innehållet

Blandning av grönlutslam och morän för täckning av gruvavfall

Publicerad: 25 mars 2015

Ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt har genomförts under de senaste åren med syfte att förbättra grovkornig morän och minska dess hydrauliska konduktivitet.

Sedan 2009 har grönlutslammets kemiska och fysikaliska egenskaper undersökts vid Luleå tekniska universitet i ett projekt finansierat av FORMAS. SP-Processum har finansierat ett flertal projekt för att undersöka den ekonomiska och tekniska potentialen i användning av grönslutslammet. I studierna har slam från 5 olika bruk jämförts samt de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för transport och blandning av grönlutslam med morän. Även materialtillgång och -logistik för tillverkning av tätskiktsmaterial har undersökts i en förstudie. Utvärdering av blandningsteknik samt utläggning och kompaktering har undersökts under 2014 i pilotskala. Erfarenhet och kunskap från dessa projekt har legat till grund vid framtagandet av an vägledningen som har baserats på vunnen kunskap i Sverige och vänder sig till tekniska konsulter, entreprenörer och till byggherrar, myndigheter och materialleverantörer.

Ett pilotförsök genomfördes under sommaren 2014 vid Brännkläppens deponi i Boden

Källa: Youtube
Foto: Ecoloop

Vägledningen har utarbetats i anslutning till utvecklingsprojektet ”Efterbehandling av gråbergsupplag med morän modifierad med grönlutslam – Vägledning”.

Arbetet med vägledningen utfördes av Ramböll Sverige AB, Ragn-Sells AB, Ecoloop AB, MTC-miljö teknik center, Boliden Mineral AB och Luleå Tekniska Universitet. Projektet har finansierats av deltagarna och SP Processum, Norrbottens Forskningsråd och Boliden Mineral AB.

Christian Maurice

Maurice, Christian - Biträdande professor

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491755

Taggar