Hoppa till innehållet

Improve Resource Efficiency and Minimize Environmental Footprint - REMinE

Publicerad: 10 februari 2016

REMinE projektet är ett ERA-MIN projekt i samarbete mellan LTU, University of Porto i Portugal och Research and Development National Institute for Metals and Radioactive Resources (INCDMRR) i Rumänien.

Projektet omfattar fallstudier av historiska gruvavfall i de tre europeiska länder. Det svenska forskningsteamet arbetar tvärvetenskaplig mellan ämnena tillämpad geokemi, malmgeologi, mineralteknik och processmetallurgi på LTU. AB Yxsjö Gruvor är ägare till gruvan och stödjer projektet i Sverige. Studieplats i Yxsjöberg innehåller gruvavfall från utvinning av volfram, koppar och fluorit som startade i början av 1900-talet fram till den slutliga nedläggningen 1989.

Tillvägagångssättet i det här projektet är nytt i den meningen att separation av mineraler och utvinning av metaller från historiska gruvor inte bara grundar sig på tekniska och ekonomiska kriterier, utan även miljöaspekten övervägs. Projektet omfattar detaljerad karakterisering samt en riskbedömning av gruvavfall som grundar sig på vertikal provtagning av sandmagasinet. Nya innovatina tekniker och platsspecifika utvinningsprocesser behövas för att att kunna utvinna flera metaller och mineral från komplexa oxider och redan bearbetad malm, inklusive tidigare otillgängliga metaller. Beslutet att extrahera gruvavfall måste grunda sig på en integrerad strategi som omfattar miljömässiga och ekonomiska överväganden, teknisk genomförbarhet, säkerhetsrisker och samhällelig acceptans. Den kvarvarande avfallet bör vara mindre skadligt än före extraktion; därför är även tekniker för att stabilisera eller sanera skadliga rester aktuella i projektet.

IMG_8780.jpg
Det första mötet med delar av REminE gruppen i Yxsjöberg / Sverige, April 2016. Från vänster till höger: Lina Hällström, Saman Tavakoli, Lena Alakangas, Filcenco Olteanu Antoaneta, Olof Martinsson, Niclas Strandberg, Marius Zlagnean, Antonio Fiuzo. På bilden saknas Jan Rosenkranz, Åke Sandström, Jane Mwaba Mulenshi

Project Co-ordinator

Lena Alakangas

Alakangas, Lena - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491396