Hoppa till innehållet
Lysimeter with water saturated sulfide soil
Lysimeter with water saturated sulfide soil Foto: Christian Maurice Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord

Publicerad: 26 juni 2018

Huvudfinansiär: Vinnova, Trafikverket, Skellefteå kommun, mm
Projektledare Ecoloop AB, Josef Mácsik (Josef.Macsik@ecoloop.se)

Infrastrukturprojekt som schaktar i sulfidjord tvingas till långa transporter och deponering av sulfidjord, en hantering som idag saknar alternativ. Projektets idé är att öka återanvändningen av sulfidjord nära de infrastrukturprojekt där den uppstår och därmed minska långa transporter och deponering. Hanteringskostnaden, transportavståndet och CO2-utsläppet från transporten kan minskas avsevärt.

För de 100 000 tals ton sulfidjord som hanteras årligen finns det en stor ekonomisk potential som också ger minskad belastning på klimat och miljö. Aktörerna i projektet är Trafikverket, Dåva DAC, Skellefteå kommun, Sw erock, Luleå tekniska universitet, Ramböll och Ecoloop.

Projektets delmoment:

  1. Framtagandet av en klassning av sulfidjord utifrån försurningspotential, försurningshastighet och pH-tillstånd;
  2. Metoder för hantering av sulfidjord undersöks med avseende på miljögeotekniska egenskaper i laboratorium och ur ett miljösystemperspektiv;
  3. Bedömning av miljöpåverkan som schaktarbeten i sulfidjord kan orsaka i recipienten
  4. Demonstration av klassning och hanteringsalternativ i full skala;
  5. Kommunikation av resultaten med viktiga aktörer - miljömyndigheter, entreprenörer, konsulter etc.

Huvudsyftet med projektet är utveckling av hantering av sulfidjord för bättre produktion utifrån en ny bedömningsmodell som delar in sulfidjord i olika klasser och demonstrera applikationer för återbruk.

Christian Maurice

Christian Maurice, Biträdande professor

Telefon: 0920-491755
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser