Hoppa till innehållet

Seminarium 16-17 November 2010: Behandlingsmetoder för gruvavfall

Publicerad: 15 juni 2011

Syftet med seminariet är att belysa krav och förutsättningar för efterbehandling av gruvavfall (urlakning, hållbarhet, stabilitet, mängder, etc.) och introducera ”paste”-teknik genom att:

  • Visa på potentialen för användning av avfall från pappersindustrin för behandling av gruvavfall.
  • Diskutera de geotekniska kraven för deponering av gruvavfall och täckningstekniker.
  • Presentera ”paste”- teknikens fördelar och begränsningar.
  • Identifiera forsknings- och utvecklingsbehov.

Dokumentation