Efterbehandling av gruvavfall

Publicerad: 14 november 2016

Efterbehandling av gruvavfall ska hindra att omgivande yt- och grundvatten påverkas negativt, genom att hindra syre som finns i luften att komma i kontakt med gruvavfallet. Därför täcks gruvavfalls-deponier med ett tätskikt

Grönlutsslam (GLS) har visat önskvärda egenskaper och blandat med morän lämpar det sig som tätskikt vid efterbehandling. Morän blandat med grönlutslam användes i pilotskala för att visa hur blandningen fungerar som tätskikt. Testområdet byggdes under sommaren 2014 och innehåller olika morän/grönlutslam-blandningar (cell 1 – 6), som är instrumenterade för att mäta vatten- och syretransport samt temperatur.

Prover togs i samband med byggnationen för vidare undersökning i laboratorium.  Målet med projektet är att ta fram en vägledning för utförandet av efterbehandling av gruvavfall med morän/grönlutslam i tätskiktet.

Arbetet med att följa upp testcellen fortsätter. Tätskiktet i två av cellerna instrumenteras för att regelbundet kunna mätta vattenmättnadsgraden. Även prov på materialen togs för att undersöka hur det har åldrats.

Schematisk bild över testcellen
Schematisk bild över testcellen

Projektet finansieras av SP-Processum och Boliden Mineral

Projektdeltagare: RagnSells, Ecoloop, Ramböll, LTU

Christian Maurice

Maurice, Christian - Biträdande professor

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491755