Elsa Nyström
Elsa Nyström

Elsa Nyström

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Tillämpad geokemi
Geovetenskap och miljöteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
elsa.nystrom@ltu.se
0920-491979
F859 Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Prevention of sulfide oxidation in waste rock by the addition of lime kiln dust (2019)

Nyström. E, Kaasalainen. H, Alakangas. L
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 26, nr. 25, s. 25945-25957
Artikel i tidskrift

Suitability study of secondary raw materials for prevention of acid rock drainage generation from waste rock (2019)

Nyström. E, Kaasalainen. H, Alakangas. L
Journal of Cleaner Production, Vol. 232, s. 575-586
Konferensbidrag

Prevention of Sulfide Oxidation in Waste Rock using By-products and Industrial Remnants (2017)

a Suitability Study
Nyström. E, Kaasalainen. H, Alakangas. L
Ingår i: Mine Water & Circular Economy, A Green Congress, s. 1170-1178, 2017