Provtäckning av gruvavfall

Publicerad: 14 november 2016

Under vår-sommar 2016 planerades och utfördes en provtäckning med anläggningsmaskiner som kan användas vid efterbehandling av ytor som är några hektar. Blandningsförhållandena som är lämpliga för att uppnå täthetsskavet hade kontrollerats under våren och sommarensförsök syftade att ta kontrollera blandnings, utläggnings- och packningsförfarandet i fullskala.

Blandningen utfördes med en sorteringsskopa monterad på grävmanskin. Det blandade materialet lades ut med en bandschaktare och packades med vibrovält. En yta på 2000 m2 täcktes under försöket och visade tillfredställande resultat. Kvalitetskontrollen utfördes vid blandning och efter packning.

Försöken finansieras av Boliden Mineral, Vinnova, SP-processum

Projektdeltagare: Ecoloop, LTU, Ramböll, Swerock

Christian Maurice

Maurice, Christian - Biträdande professor

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491755

Taggar