Hoppa till innehållet
Högteknologiskt kritiska ämnen i historiskt gruvavfall
Provtaginng av högteknologiskt kritiska ämnen i historiskt gruvavfall Foto: Lina Hällström Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Högteknologiska kritiska element i historiskt gruvavfall

Publicerad: 14 februari 2020

I historiskt gruvavfall i Yxsjöberg, Sverige, pågår forskning för att förstå hur ett flertal högteknologiskt kritiska ämnen så som Be, Bi, Ge, Ga, In, W, beter sig i naturen. Detta är av stor vikt att förstå i samband med klimatomställningen då dessa ämnen kommer cirkulera i samhället i allt högre utsträckning.

Gruvavfallet innehåller sulfider, karbonater och flusspat. Det har legat öppet på platsen i mer än 50 år och har därigenom börjat vittra och oxidera.  Genom att kombinera geokemi med mineralogi utreder forskare ämnenas mobilitet, transport och upptag i sekundära mineral. Projektet utreder också vilken fas vittringen är i samt hur länge till den kommer fortsätta laka ur ämnen från anrikningssanden. Grund- och ytvattenprover har provtagits månatligt i grundvatten i anrikningssanden och ytvatten nedströms gruvområdet. Proverna har filtrerats för partikulär och löst fas för att förstå hur dessa högteknologiskt kritiska ämnen transporteras och fastläggs.

I anrikningssanden har det kunnat visas att wolfram lakar ut från mineralet scheelite vilket inte tidigare har setts, samt så har de högsta Be halterna globalts sett i grundvattnet uppmäts. Beryllium kommer från det ovanliga mineralet danalite som är ostabilt i oxisk miljö.  Forskningen visar att höga halter av potentiellt toxiska ämnen kan finnas i neutralt gruvvatten (NMD).

Förhoppningen är att kunna klarlägga hur fler högteknologiska ämnen beter sig i naturen så att man i framtiden kan förhindra negativ miljöpåverkan och en hållbar klimatomställning.

Lina Hällström

Lina Hällström, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-493543
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Lena Alakangas

Lena Alakangas, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491396
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser