Lina Hällström
Lina Hällström

Lina Hällström

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Tillämpad geokemi
Geovetenskap och miljöteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
lina.hallstrom@ltu.se
0920-493543
F835A Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Geochemical characterization of W, Cu and F skarn tailings at Yxsjöberg, Sweden (2018)

Hällström. L, Alakangas. L, Martinsson. O
Journal of Geochemical Exploration, Vol. 194, s. 266-279
Konferensbidrag

Metal Release from Acidic and Near-Neutral pH-Conditions in Historical W, Cu and F Skarn Tailings at Yxsjöberg, Sweden (2018)

Hällström. L, Alakangas. L, Martinsson. O
Ingår i: 11th ICARD | IMWA | WISA MWD 2018 Conference, Risk to Opportunity, s. 351-356, 2018
Artikel i tidskrift

Strontium (87Sr/86Sr) isotopes: A tracer for geochemical processes in mineralogically-complex mine wastes (2018)

Salifu. M, Aiglsperger. T, Hällström. L, Martinsson. O, Billström. K, Ingri. J, et al.
Applied Geochemistry, Vol. 99, s. 42-54
Övrigt

Project: Improve Resource Efficiency and Minimize Environmental Footprint (2016)

Alakangas. L, Sandström. Å, Rosenkranz. J, Martinsson. O, Hällström. L