Workshop sommaren 2017: Geochemical Modeling for Characterization and Remediation of Mine Wastes

Publicerad: 29 augusti 2017

Baserat på en ny handbok som publiceras av SME i år med samma titel. Instruktör: Dr. D. Kirk Nordstrom, USGS

I början av sommaren hölls en kurs i geokemisk modellering vid Luleå tekniska universitet ledd av Dr.D. Kirk Nordstrom från USGS. Kursens innehåll baserades på en kommande publikation av Society for Mining, Metallurgy & Exploration gällande geokemisk modellering för karaktärisering och efterbehandling av gruvområden.

– Det är en fantastisk möjlighet att erbjuda en gemensam kurs för branschen med en sådan erfaren och världskänd geokemist, säger Lena Alakangas, professor i Tillämpad geokemi som anordnat kursen.

Ett trettiotal personer från gruvindustrin, konsultbranschen, Naturvårdsverket och doktorander från tillämpad geokemi deltog i kursen.

Elsa Nyström, doktorand i Tillämpad geokemi säger att det har varit ett par intensiva och lärorika dagar. Det är inte varje dag man får sitta ner och diskutera modellering på det här sättet.

Lena Alakangas

Alakangas, Lena - Professor

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491396
Rum: F845 - Luleå»

Taggar