Mussel shells reveal the history of the Baltic Sea
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Musselskal avslöjar Östersjöns historia

Publicerad: 21 februari 2020

Ny teknik löser det gamla problemet att bestämma Östersjöns salthaltsvariationer efter den senaste istiden.

Salthaltens variation i ett geologiskt tidsperspektiv kan ge information om de förändringar i Östersjöns miljö som kan förväntas vid en utsötning av Östersjön orsakad av en klimatförändring. Forskare vid Luleå tekniska universitet och Laboratoriet för Isotopgeologi vid Naturhistoriska Riksmuseet har använt strontiumisotopsammansättningen i upp till 7000 år gamla, kol-14-daterade musselskal för att mäta Östersjöns historiska salthalt.

En klimatförändring kommer med all sannolikhet att påverka Östersjöns salthalt, eftersom denna framför allt styrs av nederbörd, sötvattentillrinning och vattenståndsvariationer i Kattegatt. I ett hundraårsperspektiv påverkar salthalten indirekt bottenvattnets syrehalt, återförsel av näringsämnen från bottensedimenten till vattnet, och algproduktion. Därmed påverkas även de grundläggande ekologiska förhållandena i Östersjön.

För att bättre kunna åtgärda Östersjöns miljöproblem krävs ökad kunskap om hur en klimatförändring kommer att påverka salthalten, och de indirekta miljöeffekterna av salthaltsförändringar. Ett sätt att öka kunskapen om kommande förändringar är att studera de historiska salthaltsvariationer som skett i Östersjön efter den senaste istiden.

Anders Widerlund

Anders Widerlund, Biträdande professor

Telefon: 0920-491863
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser