Här byggs en vall med gruvavfall som täcks av en hårdpackad blandning av grönlutslam och morän. Bild: SP Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

I media: Gruvavfall kan täckas av grönlutslam

Publicerad: 3 december 2014

Nu görs en kraftfull satsning för att i stor skala utvärdera grönlutslam som täckningsmaterial för gruvavfall. I ett första steg har en täckning gjorts av en provyta utanför Boden som ska föreställa en gruvavfallsdeponi i liten skala.

– Ursprungligen valdes grönlutslam därför att det har en låg genomsläpplighet och är alkalint vilka är egenskaper som är attraktiva vid efterbehandling av gruvavfall, säger Christian Maurice, uppdragsledare Ramböll och Luleå tekniska universitet.

Christian Maurice

Maurice, Christian - Biträdande professor

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491755

Taggar