I media: Yxsjös wolframsand lockar forskarna

Publicerad: 21 september 2016

Process Nordic - Sid 12-13

Lena Alakangas

Alakangas, Lena - Professor

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491396
Rum: F845 - Luleå»

Taggar