Efterbehandling av gråberg vid Näslidengruvan - LTU - Susanne Nigéus
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Restprodukt från massaindustrin kan ge miljövänligare gruvor

Publicerad: 13 mars 2018

Susanne Nigéus är doktorand inom tillämpad geokemi vid Luleå tekniska universitet och arbetar med att undersöka om grönlutslam kan vara ett lämpligt material att använda som tillsats för att göra en naturlig morän tätare. I ett nytt projekt har en provyta med en blandning av grönlutslam och morän använts för att täcka gruvavfall.

Gruvavfall är ofta är sulfidiska som oxiderar om det kommer i kontakt med syre och vatten. Detta kan leda till att skadliga metaller frigörs och  transporteras till yt- och grundvattnet vilket kan ge miljöskador.

– Under hösten har jag installerat instrument för att utvärdera en provyta för täckning av gråberg vid Näslidengruvan i Västerbotten, säger Susanne Nigéus.

En vanlig åtgärd vid nedläggning av gruvor är att man täcker avfallet med ett kompakterat tätskikt bestående av lerig morän. Detta förhindrar vatten och syre att nå gruvavfallet vilket förhindrar oxidation. Sedan 2009 har grönlutslam, en restprodukt från massaindustrin, undersökts vid Luleå tekniska universitet som en tillsats för att förbättra den naturliga moränen om lerhalten inte är tillräckligt hög.

– Våra installerade instrument mäter bland annat syrekoncentration, markfuktighet och temperatur. Syftet är att ta reda på hur mycket vatten och syre som når avfallet under tätskiktet och hur frost penetrerar genom täckningen, säger Susanne Nigéus.

Ett önskvärt resultat vore om det visar sig att syrehalten är nära noll i tätskiktet och att skiktet är nära vattenmättat. Det skulle minimera sulfidoxidationen och urlakningen av metaller till grund- och ytvattnet. Hösten 2018 förväntas de första resultaten från experimentet.

Susanne Nigéus

Nigéus, Susanne - Doktorand

Organisation: Geoteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492838

Taggar