Hoppa till innehållet
En lösning av problemet med gruvavfall skulle kunna ge stora miljöförbättringar.

Rust never sleeps

Publicerad: 27 juni 2016

I ett nytt forskningsprojekt ska forskare vid Luleå tekniska universitet försöka hitta metoder för att minska oxidering av gruvavfall. Det är en utmaning av stora mått där en lösning av problemet skulle kunna ge stora miljöförbättringar.

Rust never sleeps är titeln på en låt och ett album av Neil Young från 1979. Att rost aldrig sover är de flesta bilägare medvetna om, likaså att bilar i södra Sverige rostar snabbare än i den norra delen av landet på grund av fuktigare klimat och saltade vägar. Rost är järn som oxiderar i närvaro av vatten och syre.  På samma sätt kan gruvavfall oxidera då det kommer i kontakt med syre vilket kan leda surt lakvatten med höga metallhalter som följd. Att minska oxidation av gruvavfall genom att förhindra kontakt med syre är det övergripande målet i detta projekt.

–  Vi ska försöka hitta en metod där man med grönlutsslam, som är en annan industriell restprodukt från pappersmassabruken, kan täcka gruvavfallet och på så sätt minska kontakten med syre och därmed oxidationen, säger Susanne Sirén, doktorand i Tillämpad geologi vid Luleå tekniska universitet.

Målet med projektet är att med alternativa material utveckla ett system för att täcka gruvavfallet samt att utarbeta riktlinjer och system för kvalitetskontroll av detsamma.

–  Andra industriavfall kommer också att undersökas och eventuellt blandas med andra material för att hitta den ultimata mixen för ändamålet, säger Susanne Sirén.

Forskningsprojektet ingår i det nationella strategiska innovationsprogrammet SIP STRIM och finansieras av Vinnova, Energimyndigheten, Formas och Boliden.

Taggar