Hoppa till innehållet
Tillämpad Geokemi och Malmgeologi får bidrag från SGU
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

SGUs bidrag till tillämpad geovetenskaplig forskning 2020

Publicerad: 12 februari 2020

Två av fem mottagare av SGUs stipendier kommer från avdelningen för geovetenskap och miljöteknik vid Luleå tekniska universitet.

Årets tilldelning av SGUs medel för tillämpad geovetenskaplig forskning och riktad geovetenskaplig grundforskning är nu äntligen klar. Två av fem beviljade projekt gick till LTUs avdelning Geovetenskap och Miljöteknik: Tillämpad Geokemi och Malmgeologi. 

SGU har beslutat att tilldela bidrag till följande nya projekt med start 2020:

  • Madelen Olofsson, Mittuniversitetet, Mobilitet av arsenik i fiberbankar utanför Västernorrlands kust.
  • Tobias Kampmann, Luleå tekniska universitet, 3D modelling of metallic mineral deposits in the Bergslagen lithotectonic unit.
  • Jenny Norrman, Chalmers tekniska högskola, Novel subsurface thematic representations to support planning and valuation (del 1).
  • Iain Pitcairn Stockholms universitet, Mobility of critical metals in the Bergslagen ore district.
  • Lena Alakangas, Luleå tekniska universitet, Förekomst och mobilitet av Högteknologiskt Kritiska Metaller i gruvavfall, grundvatten och ytvatten.
Lena Alakangas

Lena Alakangas, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491396
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Tobias Kampmann

Tobias Kampmann, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-492891
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser