Hoppa till innehållet
Foto: Wikimedia Commons

Utbildar gruvmedarbetare i Zambia, Tanzania och Etiopien

Publicerad: 4 januari 2018

Forskare inom tillämpad geokemi vid Luleå tekniska universitet kommer tillsammans med SGU och Naturvårdsverket att utbilda personal inom gruvnäringen i Zambia, Tanzania och Etiopien. Projektet kommer att löpa under en femårsperiod och finansieras av SIDA.

Utbildningen kommer att ske på plats i Luleå med fältstudier i Malå. Det handlar om miljöpåverkan av gruvor och efterbehandling vid stängning av gruvor.

– Detta är områden där vi på Luleå tekniska universitet har stor erfarenhet och kompetens. Förhoppningsvis kan våra erfarenheter göra stor skillnad i afrikanska länder, säger Lena Alakangas, professor inom tillämpad geokemi vid Luleå tekniska universitet.

Förhållandet mellan energiförbrukning, mineralutvinning, global handel och produktion är viktiga faktorer för alla samhällen där energiproduktionen är begränsad. Grunderna för handel, konsumtion och produktionsmönster kommer att införlivas i utbildningen som en introduktion till mineralutvinning, samhälle och miljö.

– Luleå tekniska universitet är en garant för att den senaste forskningen och tekniken implementeras i utbildningen, säger Lena Alakangas.

Uppemot 250 personer kommer att genomgå fyra veckors utbildning i Sverige, följt av ett års praktiskt arbete med stöd av mentorer. SGU medverkar sedan tidigare också i ett liknande samverkansprojekt, PanAfGeo, för att stärka den geovetenskapliga kompetensen i Afrika.

Taggar