För Sarah Conrad och hennes forskarkollegor på Tillämpad geologi är alla inslag av fältarbete uppskattade inslag i vardagen. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Vattenprover i Bottenviken

Publicerad: 27 augusti 2013

Nu i sommar har doktoranden Sarah Conrad varit på tre provtagningsuppdrag vid Råne och Kalix älvars utlopp, för att titta närmare på vattenmiljön i norra Bottenviken. Mysteriet gäller alltså varför det är så näringsrikt i Östersjön och så näringsfattigt i Bottenviken.

I  södra Östersjön har algblomning, p.g.a höga näringshalter (fosfor) länge varit ett stort problem medan det i Bottenviken inte förekommer alls. Eftersom Bottniska Vikens sediment idag binder fosfor och utgör en fosforfälla, är det viktigt att förstå hur denna fälla fungerar.

Ovan: Bilder från våren och sommarens provtagningar

Sarah Conrad är verksam inom forskningsämnet Tillämpad Geologi och det man undersökt under sommaren är järn och mangan transporten till Bottenviken från land. Det man vill studera är om partiklar med järn binder fosfor och hur detta påverkar miljögeokemin i Bottenviken, speciellt fotosyntesen. Johan Ingri, Professor inom Tillämpad geologi, sammanfattar den hyptes man arbetar efter så här:

- Fotolys är en viktig process för regleringen av  fosfor i Bottenvikens ytvatten. När solen skiner på det bruna humusvatten som kommer från land bryts humus ned och det bildas järnpartiklar (fotolys). Näringsämnet fosfor fastnar på partiklarna och blir inte tillgängligt för plankton, vilket bidrar till att Bottenviken är en näringsfattig del av Östersjön.

För Sarah  Conrad och hennes forskarkollegor på Tillämpad geologi är alla inslag av fältarbete uppskattade inslag i vardagen: - Vi tillbringar så mycket tid inomhus framför datorer och annan teknisk utrustning, så att få komma ut skärgården är ju förstås inspirerande, säger Sarah Conrad.

Om den teori som forskare vid LTU nu undersöker visar sig stämma så kan man förstå och möta framtidens klimatförändringar på ett bättre sätt. Sommarens provtagningar är ett pilotprojekt inför nästa sommar då det skarpa projektet genomförs om allt fungerar. - Vår ambition är att kunna få vår teori bekräftad någon gång under senhösten 2014, avslutar Johan Ingri.

Läs mer om algblommning i Östersjön

Kontakt

Taggar