Hoppa till innehållet

Workshop projekt Waterface - Environmental Forensics

15 apr. 2021, 08:30 - 12:00
ZOOM
Publicerad: 31 mars 2021

Webinar i projekt Waterface – Environmental Forensics

Waterface – Environmental Forensics, ett projekt finansierat av Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Norbottens län, arrangerar den 15:e april en workshop om Environmental Forensics / Miljöforensik. 

Projekt Waterface – Environmental Forensics har pågått under 2016–2021. Ett av huvudmålen har varit att utveckla och lansera isotop- och screeninganalyser som ett redskap inom miljöforensik för att spåra ursprung till föroreningar i miljön. 

Detta är den sista workshopen i projektet som belyser några av projektets huvudresultat och slutsatser. 

Under workshopen diskuteras bland annat: 

  • Bakgrundshalter i relation till föroreningar 
  • Hur planerar och genomför jag en miljöforensisk studie? 
  • Användning av isotoper inom miljöforensik 
  • Tolkningsverktyg och deras möjligheter 
  • Kommunikation av resultat till myndigheter, allmänhet och massmedia 

För mer information kontakta Anders Widerlund, Luleå tekniska universitet eller Emma Engström, ALS Scandinavia AB:

Anders.Widerlund@ltu.se eller Emma.Engström@alsglobal.com

Anders Widerlund

Anders Widerlund, Biträdande professor

Telefon: 0920-491863
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser