Hoppa till innehållet

Disputation Saleh Hooshmand

Publicerad: 25 augusti 2016

Processing of Continuous Fibers Based on Nanocellulose: Influence of Dispersion and Orientation on Mechanical Properties
9 juni 2016
Luleå tekniska universitet

Namn:    
Saleh Hooshmand

Ämne:     
Trä och bionanokompositer

Avhandling:
Processing of Continuous Fibers Based on Nanocellulose: Influence of Dispersion and Orientation on Mechanical Properties

Opponent:   
Professor Stephen Eichhorn, College of Engineering, Mathematics and Sciences, University of Exeter, Exter, United Kingdom.

Ordförande:    
Professor Kristiina Oksman, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet