Hoppa till innehållet

Licentiatseminarium Peng Liu

Publicerad: 11 juni 2014

Nanopolysaccharides for Adsorption of Heavy Metal Ions from Water
11 juni 2014
Luleå tekniska universitet

Namn:    
Peng Liu 

Ämne:     
Trä- och bionanokompositer 

Uppsats:
Nanopolysaccharides for Adsorption of Heavy Metal Ions from Water

Examinator:   
Biträdande professor Aji P Mathew, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet

Diskutant:   
Associate Professor Qi Zhou, School of Biotechnology, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm