Hoppa till innehållet

Licentiatseminarium Saleh Hooshmand

Publicerad: 11 juni 2014

Process and Properties of Continous Fibers Based on Cellulose Nanocrystals and Nanofiber
4 december 2014
Luleå tekniska universitet

Namn:    
Saleh Hooshmand 

Ämne:     
Trä- och bionanokompositer 

Uppsats:
Process and Properties of Continous Fibers Based on Cellulose Nanocrystals and Nanofiber

Examinator:   
Professor Kristiina Oksman, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet

Diskutant:   
Biträdande professor Tekla Tammelin, Aalto University, Finland