Hoppa till innehållet
NanoSelect-gruppen vid LTU.
NanoSelect-gruppen vid LTU. Från vänster: bitr. professor Xiaoyan Ji, professor Kristiina Oksman, doktorand Zoheb Karim, bitr. professor Aji Mathew och doktorand Peng Liu. Foto: Ted Karlsson/LTU

Gröna nanofilter renar förorenat vatten

Publicerad: 1 mars 2013

Billiga, högeffektiva och miljövänliga bionanofilter, med optimal förmåga att rena förorenat vatten från industrin, utvecklas i EU-projektet NanoSelect som leds av LTU-professor Aji Mathew.

De nya bionanofiltren tillverkas av cellulosafibrer. Filtren är extremt porösa och har hög förmåga att selektivt absorbera giftiga kemikalier, tungmetaller och bekämpningsmedel. Filtret ska även klara att lagra gifter, rena sig själv och kan återanvändas och komposteras utan åverkan på miljön. Forskning vid LTU runt storskalig tillverkning av nanofibrer av cellulosa ligger till grund för utvecklingen av de nya bionanofiltren. I projektet NanoSelect samarbetar LTU-forskarna bl a med Imperial College, London, rankat som ett av världens ledande universitet.

I samarbete med europeiska företag testas prototyper av filtret. De första studierna är klara och tester visar på positiva resultat.

- Genom att modellera filtrets porstruktur kan vi kontrollera porernas storlek och optimera förmågan att absorbera och lagra föroreningar, säger Aji Mathew. Med hjälp av kemikalier ska filtret även kunna rena sig själv. Filtren har många användningsområden, t ex inom gruvindustrin för att ta bort arsenik ur avfallsvatten eller inom jordbruket där gödnings- och bekämpningsmedel ofta förorenar vatten.

Bionanofiltren väntas kunna få stor betydelse för hanteringen av förorenat vatten, både i industriländer och i utvecklingsländer, där rening av dricksvatten är ett centralt problem för befolkningen. Projektet NanoSelect har en budget på 40 miljoner kronor och finansieras av EUs sjunde ramprogram.

Förutom Aji Mathew består NanoSelect-gruppen på LTU av professor Kristiina Oksman, bitr. professor Xiaoyan Ji samt doktoranderna Peng Liu och Zoheb Karim.