Hoppa till innehållet
Kristiina Oksman
Kristiina Oksman. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kristiina Oksman mest citerad

Publicerad: 28 oktober 2022

Kristiina Oksman, professor i trä- och nanokompositer, är den forskare som har blivit mest citerad i vetenskapliga tidskrifter och konferenser av forskarna vid Luleå tekniska universitet.
Det är webbsidan research.com som presenterar siffrorna.
– Det är klart att det är roligt, säger Kristiina Oksman.

På sajten presenteras konferenser och vetenskapliga tidskrifter från hela världen, här går det även att söka fram de forskare som blivit mest citerade. Just nu presenteras siffror som gäller från och med 6 december 2021 fram till nu. En rakning skapas utifrån antalet citeringar.
Förutom att Kristiina Oksman toppar listan bland forskare vid Luleå tekniska universitet, kommer hon på elfte plats i hela Sverige när det gäller forskare inom materialvetenskap.
Hon tror att det kan bero på flera olika saker.
– Jag tycker att det är viktigt att skriva om forskningen så att många kan förstå, det har jag alltid försökt göra. Samarbete med andra är också viktigt, jag har inte skrivit artiklarna själv, utan med många medförfattare som har gjort detta möjligt. Och så råkade det sig att jag var tidig med att forska om nanocellulosa material och nu har intresset bland forskare över hela världen ökat enormt. Så det handlar inte bara om att skriva artiklar, utan också om vilket ämne det handlar om och hur populärt det är. Dessutom är det bra att ha ett stort nätverk och duktiga doktorander.

Återanvända restprodukter

Kristiina Oksman anställdes 2006 vid Luleå tekniska universitet som professor och ämnesföreträdare i Trä- och bionanokompositer. Forskningen handlar bland annat om att på ett resurssnålt sätt kunna återanvända restprodukter från till exempel cellulosaindustrin och skapa nya material som kan användas inom bland annat biomedicin, avancerad elektronik, förpackningar, energilagring, och infångning av föroreningar.
Som nummer två och tre listan för Luleå tekniska universitet kommer Math Bollen, professor och ämnesföreträdare i elkraftteknik och Vinit Parida, professor och ämnesföreträdare i entreprenörskap och innovation.

 

Kristiina Oksman

Kristiina Oksman, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493371
Organisation: Trä och bionanokompositer, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Taggar