Hoppa till innehållet
Foto: Privat
Shiyu Geng. Foto: Privat Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nanoforskare tilldelas Skytteanska priset

Publicerad: 23 mars 2021

Shiyu Geng, biträdande universitetslektor i materialvetenskap vid Luleå tekniska universitet, har fått Kungliga Skytteanska Samfundets pris till yngre forskare. Prissumman är på 20 000 kr.

− Det är en stor ära att tilldelas pris av denna ansedda akademi. För mig är det är en milstolpe som sammanfattar mitt arbete och mina prestationer under de senaste åren och uppmuntrar mig att fortsätta arbeta hårt med tillförsikt och entusiasm. Jag känner mig mycket tacksam för det stöd som jag fått från forskargruppen och alla mina medarbetare, säger Shiyu Geng.

Forskar om användandet av nanoteknologi

Shiyu Gengs forskning handlar om användningen av nanoteknologi inom materialvetenskap med fokus på att skapa nya nanostrukturerade kompositer för nya typer av förpackningar och för utveckling av biobaserade kolnanomaterial som kan användas i framtida energilagringsenheter samt vid infångning av koldioxid. Att hon tilldelas Kungliga Skytteanska samfundets pris hoppas hon ytterligare ska stärka hennes forskning.

− Priset kommer definitivt att fästa mer uppmärksamhet på min forskning från en bredare publik. Dessutom kommer det att stödja mig i saker som nätverkande och finansiering för att vidareutveckla min akademiska karriär. Jag tror att alla dessa aspekter betyder mycket för en forskare.

Prissumman på 20 000 kr kommer väl till pass i dessa pandemitider.

− Med tanke på de nuvarande omständigheterna kommer jag att köpa något användbart för att göra arbetsmiljön bättre på hemmakontoret.

Motiveringen till priset

Shiyu Geng uppvisar en mycket imponerande forskning. Efter disputation 2018 vid Luleå tekniska universitet i ämnet Bionanokompositer har hon publicerat 11 artiklar och presenterat sin forskning såväl internationellt som nationellt. Hon har totalt 30 publicerade artiklar, vilket är mycket bra för en ung forskare i början av sin akademiska karriär. Geng är anlitad granskare för högt ansedda vetenskapliga tidskrifter. Hennes forskning handlar om användningen av nanoteknologi inom materialvetenskap med fokus på att skapa nya nanostrukturerade kompositer för nya typer av förpackningar och för utveckling av biobaserade kolnanomaterial för användning i framtida energilagringsenheter samt infångning av koldioxid. Hon är en mycket aktiv forskare och medverkar som forskare i Treesearch, Wallenberg Wood Science Center och i Bio4Energy, de viktigaste forskningscentren i Sverige inom biomaterial. Som exempel på det genomslag hennes forskning har haft kan nämnas framtagande av 100% biobaserade kol-aerogeler, dvs. extremt lätta och porösa material (99% luft) som görs av lignin och cellulosa nanofibrer (lignin är en industriell restprodukt). Hennes forskning har visat mycket intressanta resultat, bland annat att dessa material kan användas som elektrodmaterial för energilagring samt som infångare av koldioxid. Hon har också utvecklat bionanokompositer med extremt höga mekaniska egenskaper genom excellent dispersion och orientering. Sammantaget finner vi att Shiyu Geng är mycket lämpad att tilldelas Skytteanska samfundets pris 2021 till framstående yngre forskare vid Luleå tekniska universitet.

Kontakt

Shiyu Geng

Geng, Shiyu - Biträdande universitetslektor

Organisation: Trä och bionanokompositer, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491968

Taggar