Hoppa till innehållet

Nationell skogssatsning förstärks från norr

Publicerad: 4 februari 2020

Luleå tekniska universitet är ny partner i Treesearch, en världsunik plattform för forskning på nya material och produkter från skogen. Satsningen samlar svenska universitet, skogsindustri och industri, privata stiftelser och staten för att lägga grunden till framtida innovationer från svensk skogsråvara.

– Luleå tekniska universitet är en internationell nyckelaktör när det gäller förädling av skogsråvaror. Vi har unik kunskap, toppmodern avancerad infrastruktur och tvärvetenskaplig forskning inom områden som är högintressant för aktörerna i plattformen, säger Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet.

Unik plattform i världen

Ett kompetens- och resursnätverk inom förädling av skogsråvara utan internationellt motstycke byggs just nu upp i Sverige. Treesearch är en unik satsning när det gäller samverkan för att bygga upp kunskap och kompetens om nya material av skogsråvara. Inom Treesearch samlas den forskning på området som pågår inom Sverige, med forskningscentret Wallenberg Wood Science Center som kärnan i forskningsverksamheten. Plattformen är en öppen forskningsmiljö för forskare från akademi, industri och forskningsinstitut. Den bidrar bland annat till kompetensutbyte mellan parterna när det gäller utbildning av doktorander och kompetensutveckling av forskare - med sikte på framtida innovationer från skogen. Sverige har som mål att leda utvecklingen av en cirkulär biobaserad ekonomi, där skogsråvaran är viktig för att minska beroendet av fossila råvaror.

– Treesearch är en viktig pusselbit när det gäller cirkulär biobaserad ekonomi och de åtaganden Sverige har för att nå de globala hållbarhetsmålen. Luleå tekniska universitet positionerar sig väl som partner i plattformen med vår forskning inom biobaserade material av skogsråvara, säger Pär Weihed, prorektor vid Luleå tekniska universitet.

Forskning om kompositmaterial

Det är framför allt forskning inom kompositmaterial och specialkemikalier av skogsråvara som gör Luleå tekniska universitet intressant för Treesearch, liksom den unika utbildningen för materialvetenskap, som inkluderar kompositmaterial. Dessutom finns en kompositmaster utbildning vid Luleå tekniska universitet där ett stort antal examensarbeten kan kopplas direkt till företag inom Treesearch. Luleå tekniska universitet är ledande inom forskning om kompositmaterial, vilket inkluderar tillverkningsteknologier, processmodellering, kompositmekanik och modellering och forskning om mikromekaniska egenskaper för att förstå kompositens struktur och egenskapsrelationer.

– Luleå tekniska universitets forskning och utbildning är viktig för området, exempelvis är professor Kristiina Oksman engagerad i Wallenberg Wood Science Center sedan många år. Att vi nu får med Luleå tekniska universitet som partner stärker Treesearch, säger Daniel Söderberg, föreståndare för Treesearch.

Fyra forskningsämnen i fokus

De fyra forskningsämnen som är av stort intresse för Treesearch inom kompositmaterial är: polymera kompositmaterial, under ledning av Professor Roberts Joffe, strömingslära under ledning av professor Staffan Lundström, experimentell mekanik under ledning av Mikael Sjödahl och trä- och bionananokompositer under ledning av Kristiina Oksman. Även biokemisk processteknik under ledning av professor Paul Christakoploulos i samarbete med professor Ulrika Rova och doktor Leonidas Matsakas, är högintressanta för Treesearch, särskilt genom den pilotanläggning för fraktionering och isolering av träråvarans tre huvudkomponenter; cellulosa, hemicellulosa och lignin.

I media

Kontakt

Ulrika Rova

Ulrika Rova, Professor

Telefon: 0920-491315
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar