Hoppa till innehållet
Maiju Hietala, forskare inom trä- och bionanokompositer vid Luleå tekniska universitet
Maiju Hietala, forskare inom trä- och bionanokompositer vid Luleå tekniska universitet Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Trä och plast i perfekt harmoni

Publicerad: 21 januari 2013

Forskning vid Luleå tekniska universitet visar på en metod där enskilda träfiber kan användas för att förstärka trä/plast-kompositer (WPC). Träfiber fungerar som armering och ger ett starkare och styvare material. Lösningen beskrivs i en ny avhandling av Maiju Hietala, nybliven doktor i trä-och bionanokompositer.

– Idag används sällan träfiber vid tillverkning av kompositer på grund av svårigheter vid processen och högre kostnader, istället används trämjöl. Min forskning visar dock att det går att separera träfiber från träflis i ett enstegsförfarande. Processen kallas strängpressning (extrudering) och innebär att materialet trycks genom ett munstycke. För att träets fiber inte ska förstöras behövdes det fuktas eller utsättas för kemisk behandling, berättar Maiju Hietala.

Motiveras av miljön

Intresset för att använda förnyelsebara material i biokompositer har ökat stadigt de senaste 10-15 åren. De främsta drivkrafterna bakom den utvecklingen är lägre materialkostnader och ökad miljömedvetenhet. Just miljön är något som motiverar Maiju:

– Jag är miljöingenjör i grunden och vill arbeta för att få fram mer miljövänliga material. Trä är ett naturligt material som vi har gott om i Sverige och Finland och det vore bra om vi kan utöka dess användningsområden. I det här fallet används dessutom restavfall som annars skulle eldas upp. Det skulle gå att ersätta mindre miljövänliga material som glasfiber med mer miljövänlig WPC, särskilt ifall man kan förstärka WPC:n med träfiber.

Förstärkning på nanonivå kräver mer forskning

Maiju försökte sig även på att genom extrudering använda cellulosafiber i syfte att tillverka nanokompositer. På nanonivå är beståndsdelarna så finfördelade att de mäts i nanometer (miljarddels meter) vilket gör det möjligt att ge materialet unika egenskaper. Experimenten med att förstärka plast med nanocellulosa lyckades dock inte fullt ut, så mer forskning krävs inom detta område.

Maiju Hietalas forskning har utförts i samarbete med Uleåborgs universitet där hon bland annat kunnat utföra fiberanalyser. Maijus avhandling är också den första dubbla doktorsavhandlingen mellan Luleå tekniska universitet och Uleåborgs universitet.

Taggar