Disputation Luís Cristóvão

Publicerad: 10 december 2013

Machining Properties of Wood: Tool Wear, Cutting Force and Tensioning of Blades
9 december 2013
Luleå tekniska universitet i Skellefteå

Namn:    
Luís Cristóvão

Ämne:     
Träteknik/Wood Technology

Avhandling:    
Machining Properties of Wood: Tool Wear, Cutting Force and Tensioning of Blades

Opponent:    
Professor Frieder Scholz, Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fachhochschule Rosenheim, Tyskland

Ordförande:    
Docent Mats Ekevad, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet