Licentiatseminarium Erik Johansson

Publicerad: 19 oktober 2013

18 oktober 2013
Luleå tekniska universitet i Skellefteå
Computed Tomography of Sawlogs – Knot Detection and Sawing Optimization

Namn
Erik Johansson

Ämnesområde
Träteknik

Uppsats
Computed Tomography of Sawlogs – Knot Detection and Sawing Optimization

Examinator
Professor Anders Grönlund
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Luleå tekniska universitet

Diskutant
Professor Johan Carlson
Institutionen för system- och rymdteknik
Luleå tekniska universitet