Disputation Anders Berglund

Publicerad: 18 december 2014

Efficient Utilization of Sawlogs Using Scanning Techniques and Computer Modelling
18 december 2014
Luleå tekniska universitet i Skellefteå

Namn:    
Anders Berglund

Ämne:     
Träteknik

Avhandling: Efficient Utilization of Sawlogs Using Scanning Techniques and Computer Modelling

Opponent:   
Research Professor Arto Usenius
Technical Research Centre of Finland
Forest Products Laboratory, VTT,
Helsinki, Finland

Ordförande:    
Professor Dick Sandberg
Avdelningen för träteknologi
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Luleå tekniska universitet