Disputation Anders Bystedt

Publicerad: 30 april 2012

Disputation: torsdag 24 maj 2012
Plats: hörsal A, campus Skellefteå, Luleå tekniska universitet

 

Namn
Anders Bystedt

Ämnesområde
Träteknik

Avhandling
On Cooperation and Efficiency in the Construction-Related Wood Industry

Opponent
Professor Staffan Brege
Avd för Industriell marknadsföring
Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling
Linköpings universitet

Ordförande
Professor Anders Grönlund
Institutionen för teknikvetenskap och  matematik
Luleå tekniska universitet