Disputation Ann Axelsson

Publicerad: 19 maj 2015

Planing Wood with Twist
2 juni 2015
Luleå tekniska universitet

Namn:    
Ann Axelsson

Ämne:     
Träteknik 

Avhandling:
Planing Wood with Twist

Opponent:   
Professor Kazimierz Antoni Orlowski, Section of Machine Tools and Machining, Gdansk University of Technology, Gdansk,Poland

Ordförande:    
Professor Mats Ekevad, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet