Disputation Carmen Cristescu

Publicerad: 2 oktober 2015

Self-bonding of beech veneers
23 september 2015
Luleå tekniska universitet i Skellefteå

Namn:    
Carmen Cristescu

Ämne:     
Träteknik 

Avhandling:
Self-bonding of beech veneers

Opponent:   
Professor Mark Hughes, Department of Forest Products Technology, Aalto School of Chemical Technology, Aalto University, Helsingfors, Finland

Ordförande:    
Professor Dick Sandberg, Avd för träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet, Skellefteå