Disputation Erik Johansson

Publicerad: 12 maj 2015

Computed Tomography and Fingerprint Traceability in the Wood Industry
21 maj 2015
Luleå tekniska universitet

Namn:    
Erik Johansson 

Ämne:     
Träteknik 

Avhandling:
Computed Tomography and Fingerprint Traceability in the Wood Industry

Opponent:   
Associate Professor Thomas Seifert, Dept of Forest and Wood Science University of Stellenbosch, München, Germany

Ordförande:    
Professor Dick Sandberg, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet