Disputation Johan Skog

Publicerad: 3 juli 2013

31 maj 2013
LTU i Skellefteå

Namn
Johan Skog

Ämnesområde
Träteknik

Avhandling
Characterization of Sawlogs Using Industrial X-ray and 3D Scanning

Opponent
Professor Olav Höjbö
Institutt för Naturförvaltning                                                            
Universitetet för Miljö- och Biovetenskap
Ås
Norge

Ordförande
Professor Anders Grönlund
Avd för träteknologi                                                                 
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Luleå tekniska universitet